Vale lipp rünnak

Käitamine võltsitud lipp või võltsitud lipp (Inglise keeles vale lipp operatsioon või vale lipp) lõpuks välisriigi lipuriigi toimingud on salajane operatsioon, mida juhib valitsus, ettevõte või muu organisatsioon, mille eesmärk on, et keegi teine ​​näib seda teha. Nimi pärineb sõjalisest kontseptsioonist lendab vale värvist toiming, mida tehakse muudel (riiklikel) värvidel kui riikliku lipuga. Teiselt poolt ei võltsitud lipu all sõitvad toimingud piirduvad sõjalise vastasseisuga ning võivad toimuda tsiviil- ja rahuajal, nt luuretegevuses. [Allikas: Wiki]