11-i roheliste riikide loetelu Maal

13201x 31. 07. 2019 1 Reader

Maailm teeb edusamme looduse edendamisel ja rohelisemaks muutumisel. Loodud on tööstus, inimesed on asunud kinnisvara ehitusele ja valitsused on pidevalt saavutanud olulisi verstaposte tervishoiu, hariduse, energeetika ja transpordi valdkonnas. See areng on võimaldanud riikidel pakkuda oma kodanikele paremat majandust ja elu. Kuid see ei mõjuta keskkonda.

Globaalne soojenemine ja keskkonna seisundi halvenemine on üks mõjudest, millega maailm silmitsi seisab. Seega ohustab keskkonda eriti töötleva tööstuse arvu kasv, tänapäevaste transpordi- ja elamute laienemine. Hoolimata neist arenguga kaasnevatest keskkonnariskidest, on riike, kes teevad kõvasti tööd nende tegurite vähendamiseks ning oma keskkonna keskkonnasäästlikuks ja tervislikuks hoidmiseks.

Siin on 11-i riigid, mis tunnistati 2018-is rohelisimateks:

1) Island

Island on üks neist riikidest, kes võtab oma keskkonda väga tõsiselt ja investeerib selle jätkusuutlikkusse. Seda hinnati kui ühte rohelisemaid riike maailmas. Lisaks on see esirinnas keskkonnasõbralike programmide rakendamisel. Selles on uhke 93,5 keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks.

See keskendus elektrienergia ja soojuse tootmisele geotermilise maastiku abil. Island on mänginud olulist rolli ka ookeanireostuse vastases võitluses. Nad on kindlad, et veed hoitakse puhtad ja kalapüük toimub, eelistades samas keskkonnakaitset.

Island

2) Šveits

Šveits on 2019i keskkonnaindeksiga 89,1 maailmas roheliselt teine ​​riik maailmas. Keskkonna puhta ja jätkusuutliku hoidmise tagamiseks on kasutusele võetud erinevad meetmed. Alpi pargi rajamine on üks neist samme. Lisaks on riik keskendunud ressursside tootmisele taastuvate energiaallikate abil, mis toetab ka rohelist majandust.

Aastate jooksul on Šveits teinud seadusi, mis on võimaldanud põllumajandusriikidel areneda ja takistada nende kasutamist infrastruktuuri arendamisel. Need panused tegid selle riigi roheliseks, sest looduskeskkond oli ja seda hoitakse turvaliselt. Selge õhk, kaunid järved ja mäed on silmapaistvad omadused, mis muudavad selle koha silmapaistvaks.

Šveits

3) Costa Rica

Costa Rica on populaarne oma suurepäraste maastike ja sama huvitava maastiku poolest. Roheline on selle keskkonnas esmapilgul selgelt nähtav. Selles on uhke 86,4 keskkonnakaitseindeks. Riik on kehtestanud ranged meetmed õhu ja vee saastamise ärahoidmiseks ning usub, et see saavutab 2021i abil süsinikuneutraalse keskkonna.

Riikide kodanikud kasutavad kasvuhoonegaaside tootmise vältimiseks taastuvenergiat. Costa Rica loodab olla esimene süsinikuneutraalne riik maailmas, kes otsib selle võimaldamiseks pidevalt rahalisi vahendeid. Costa Ricat peetakse üheks maailma rohelisemaks riigiks ning ühtlasi peetakse teda riigi üheks õnnelikumaks inimeseks.

Costa Rica

4) Rootsi

Rootsi on 86,0 keskkonnakaitseindeksiga üks rohelisemaid riike maailmas. Riik kavatseb kaotada fossiilsete kütuste kasutamise 2020i poolt. See samm on keskkonna saastamise vältimine. Veelgi enam, nad on võtnud kasutusele keskkonnasõbraliku taastuvenergia kasutamise, et muuta keskkond looduslikuks ja reostuse eest ohutuks.

Taastuvate energiaallikate kasutamine aitab märkimisväärselt kaasa õhu süsinikuheitmete vähendamisele ning seeläbi puhtama ja turvalisema keskkonna loomisele. Kõige olulisem tegevus on partnerlus Rootsi ja naaberriikide vahel, eriti võttes vastutuse Läänemere ja kogu ökosüsteemi kaitse eest. Rootsi keskkonnajuhtimisorgan on parimate hulgas ja see on aidanud hoida Rootsi rohelisemaks.

Rootsi

5) Norra

Norra on üks piirkondi Euroopas, kus on selgelt roheline keskkond. Sellel on 81,1 keskkonnakaitseindeks. Riik on taganud, et tema elamu- ja ärihooned ei eralda keskkonda kasvuhoonegaase. Sarnaselt teiste riikidega on ka Norra taganud, et kogu riik kasutab keskkonnasõbralikke ja taastuvaid energiaallikaid, et vähendada saastet ja süsiniku tootmist.

2030i järgi rakendab Norra säästva arengu strateegiaid ja keskkonnaseadusi, et aidata kaasa süsinikuneutraalse riigi loomisele. Kõige huvitavam on see, et Norral on olnud loodusega suhe juba varasest noorpõlvest peale. Juba varasest east alates õpivad lapsed loodusega koos elama ja keskkonda kaitsma. Lisaks kasutab Norra keskkonnaekspertiisi, et hoida oma keskkond puhas ja ohutu.

Norra

6) Mauritius

Mauritius, Aafrika väike saareriik, on mänginud olulist rolli oma keskkonna haljastuse säilitamisel. Selle keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks on 80,6. Mauritius on saar, mis on väsimatult töötanud oma sadamate kaitsmisel. Sellega kehtestati kaitseseadused, mis vähendavad saastetaset, edendades samal ajal keskkonnakaitset.

Mauritius

7) Prantsusmaa

Nicholas Sarkozy panus mängis olulist rolli, tehes Prantsusmaast ühe roheliseima riigi maailmas. Ta tutvustas õigusakte, mis muutis kogu Prantsusmaa jaoks sidusaks keskkonnasõbraliku riigi tegevus ja energia säästmine. Prantsusmaal on keskkonnaindeks 78,2. Prantsusmaale on antud väga viljakas pinnas ja ta on üks juhtivaid toiduainete eksportijaid. Sellepärast teeb Franci veini tänu oma viinamarjapõldudele.

Riigis on vähem tööstusi kui teistes riikides, mis on aidanud kaasa õhusaaste vähendamisele. Aastate jooksul on Prantsusmaa töötanud de / industrialiseerimise kallal - see on samm, kus riigi keskkonnaseisund on paranenud, kuna vee saastatus on märkimisväärselt vähenenud. Lisaks on Prantsusmaa lubanud tervisliku keskkonna säilitamiseks muuta ressursside kasutamist ja tootmismeetodeid.

Prantsusmaa

8) Austria

Austrial on keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks 78,1. Selle indeksiga saavutatakse väsimatuid pingutusi oma keskkonnas tervislike looduslike tingimuste säilitamiseks. Austria peamised tegevused hõlmavad keskkonnakaitset sotsiaal- ja majanduspoliitika kavas.

Austria on teinud kõvasti tööd ka sellistes sektorites nagu jäätmekäitlus ning keemia- ja õhusaaste, et vältida nende saasteainete põhjustatud keskkonnareostust. Austria on reostuse vältimiseks oma põllumajandusesse lisanud ka keskkonnateadmised. Seda rõhutas pestitsiidide kasutamise vähenemine. Samuti kehtestati meetmed metsade kaitseks ja raadamise vähendamiseks. Kõik see aitas kaasa, et saada üheks rohelisemaks riigiks maailmas.

Austria

9) Kuuba

Kuubat ei jäeta nende riikide hulka, mis kuuluvad maailma rohelisemate hulka. Seda tõendab 78.1 keskkonnakaitseindeks. Kuuba on kõvasti tööd teinud oma keskkonna säilitamiseks rohelises ja turvalises keskkonnas, vähendades pestitsiidide kasutamist põllumajandusmaal, kuna need on keskkonnale kahjulikud kemikaalid.

Samuti on alandatud merepinda, et kaitsta pinnast liigse soola eest, mis võib seda hävitada. Keskkonnateadlikkust õpetatakse ka koolides, et lapsed saaksid seda keskkonna hoidmiseks õppida ja harjutada.

Kuuba

10) Kolumbia

Colombia on ilus riik, mis on pälvinud vapustava maastiku ja taimestiku. Colombia on õnnistatud Amazonase metsa, troopiliste vihmametsade ja kõrbetega. Samuti elab tema ökosüsteemis tuhandeid loomaliike. Samamoodi on keskkonna kaitseks ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks välja töötatud poliitika ja määrused.

Vaatamata sellele, et neid süüdistati algselt looduskeskkonna hävitamises, tegid nad keskkonnasäästlikkust edendavate seaduste abil väsimatult kaotatud kuulsuse taastamiseks. Sellel on 76,8 keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeks ja see on üks rohelisemaid riike maailmas.

Colombia (© Gavin Rough)

11) Soome

Soome lõpetas 2018-i maailma üheteistkümne roheliseima riigi seas. Rakenduses 80. Soome oli tuntud oma suure lämmastikuheitmete ja muude keskkonda kahjustavate tegevuste poolest. Aastatega on siiski tehtud teatavaid edusamme, kui riigid soovivad oma keskkonda taastada.

Soome keskkonnaamet on teinud kõvasti tööd selle nimel, et kasvuhoonegaase ei toodetaks ja riigi kodanikud kasutaksid tootmiseks taastuvaid energiaallikaid. Tuuleenergiat kasutatakse väga palju. Yale'i ülikooli iga-aastase keskkonnategevuse tulemuslikkuse indeksi kohaselt plaanib Soome saada üle poole oma elektrist taastuvatest energiaallikatest.

Soome

Indeks "hea riik"Tal on nimekiri 153i riikidest, kes tegelevad keskkonnaga

Viidates nende ringlussevõtu- ja kompostimissüsteemidele tõstab see indeks esile Portugali keskendumist taastuvate energiaallikate kasutamisele ja laste õpetamisele koolides "igapäevaste keskkonnaalaste jõupingutuste läbiviimine".

BBC rõhutab, et Portugal on "esimene juht, kes investeerib elektrisõidukite laadimisjaamade täisvõrku (mis kuni viimase ajani oli tasuta) ning on motiveerinud kodanikke paigaldama päikeseenergiat ja madalama energiatarbega taastuvaid energiaallikaid ning müüma energiat tagasi võrku".

Indeks mainis ka "elektrilised tõukerattad”, Mida peetakse Lissabonis üha enam keskkonnasõbralikuks viisiks läbi pealinna reisida.

Sarnased artiklid

Jäta vastus