Lacerta - allmaailmas elav indekstav olend - 10. osaliselt

110861x 29. 08. 2016 1 Reader

Kui ma seda on öelnud ja kinnitan veel, et järgmine tekst on absoluutne tõde, mitte ilukirjandus. See koosnes kolmest 24i originaalsest lindistusest. Aprill 2000, mu teise intervjuu käigus oleva olendiga "Lacerta". Lacerti palvel muudeti 31i lehekülgede originaaltekst ümber ja lühenes, et käsitleda vaid mõnda küsimust ja vastust. Mõned vastused küsimustele olid osaliselt lühendatud või antud hiljem muudatused. Aruannet ja selle tähtsust on isegi täiustatud. Need intervjuud ei ole loetletud või ainult osaliselt transkribeeritud, kui tegelevad peamiselt isiklike küsimustega, paranormaalsete nähtustega, katku liikide sotsiaalse süsteemiga ja maavälise tehnoloogia ja füüsikaga.

Kirjutage 03.05.2000i Oleho K.

Küsimused ja vastused intervjuu teisest osast.

Küsimus: kirjade järgi, mida ma sain, oli sageli küsimus, kas võiksite täpsemalt edasi arendada füüsikat, nagu te viimati selle kohta kommenteerisite. Paljud inimesed ütlevad, et teie sõnad ei olnud mõtet. Näiteks kuidas UFO töötab, kuidas nad lendavad ja teevad manöövreid, mida nad teevad?

Vastus: Kas ma peaksin seda inimestele selgitama? See pole nii lihtne. Las ma mõtlen hetkeks mõelda. Ma pean alati kasutama väga lihtsaid sõnu, et selgitada kõrghariduse aluspõhimõtteid.

Proovime seda: peate olema selge mõne põhiasja kohta. Kõigepealt peate jagama füüsilise maailma mõisted, sest iga reaalsus koosneb erinevatest tasanditest; ütleme lihtsalt, et see koosneb asjast, mis on illusioon ja see on ainult kosmose valdkondade tegevus. (Poznámka překladatele ze švédštiny: Není zde legitimní překlad slova „Feldraum“; „Feld“ znamená „pole“, „Raum“ znamená prostor, pokoj, rozlohu. Proto jsem to přeložil jako „sféry vlivu“. Typicky český termín by snad byl pojem „energetické pole“, proto to tak budu překládat.)

Některé fyzikální podmínky jsou spojeny pouze s hmotou (jako třeba „beton“), zatímco jiné a složitější podmínky jsou spojeny pouze s vlivem polí na hmotu. Vaše pojetí fyzického světa je založeno na prosté iluzi hmoty. Tato iluze je dále rozdělena do tří základních stavů hmoty (pevný, kapalný, plynný). Čtvrtým a velmi důležitým stavem, který také existuje a na který musíte jednoduše brát ohled, hraničí se sférou vlivu a je to stav plazmy. Pro tebe uvádím, že teorie pro řízenou přeměnu nebo zvýšení frekvence vibrací hmoty a stabilní existence tohoto čtvrtého stavu hmoty není příliš běžná, nebo je u vás na velmi primitivní úrovni.

Piiripunkt: on kokku viis massi, kuid me peaksime tõesti minema liiga kaugele stabiilse plasmakontsentratsiooni jaoks, mis muudaks teid haigeks. Peale selle pole lisaks põhiteooria mõistmisele vajalik, mis on seotud erinevate nähtustega, mida te iseloomustaks kui üleloomulikku.

Nyní, zpátky k podstatě: Plazma … nyní nemám plazmou na mysli jen „horký plyn“ – jako váš koncept, který je obecně zjednodušeně vysvětlován lidem, ale spíše mám na mysli vyšší souhrnný stav hmoty. Plazma není stav hmoty, je to speciální druh hmoty, na pomezí mezi její hmotnou existencí a energetickým polem, kdy přestává pevná hmota existovat a přerůstá v čistou energii různého druhu, kde je jedno, zda je zhuštěna nebo zředěna.

Poznamenávám, že není žádné přesné vysvětlení uvedených termínů, jak jsou používány v tomto konceptu. Váš výklad je stejně dobrý, jako můj. Čtvrté skupenství hmoty je velmi důležité pro určité fyzikální podmínky, které mohou být použity například pro generování antigravitace. V podstatě, ve světě reálné fyziky, nejsou žádné bipolární síly, ale spíše jen „pozorovatel závislý na náhodném chování“, jednoduše, existuje jen velká jednotná síla na různých úrovních.

Antigravia on gravitatsiooni võimalik nihkumine vastandlikule tasemele, näiteks põhjustab tahke aine levitatsiooni. Seda meetodit kasutavad meie ja välismaalased, osaliselt vahendina meie UFO-d. Sa inimesed üritavad sarnastel põhimõtetel üsna primitiivne oma salajase sõjalise projekte, kuid kuna olete andnud meile päris palju varastas selle tehnoloogia, mis hiljem tahtlikult sooritanud välismaalaste moonutatud viisil, nii et te ei tõeline teoreetiline arusaam ja sellest tulenevalt pead võitlema teie UFO-d ebastabiilsuse ja kiirgusprobleemidega. Minu andmetel on suures koguses inimesi surnud intensiivse kiirgus- ja toitevälja tõrkus. Kas mul on õigus?

Toto je také příkladem záležitosti, týkajících se otázek „dobra“ a „zla“. Vy lidé si hrajete s neznámými silami, a tak způsobíte smrt kolegům vašeho druhu, protože umírají pro velkou věc, kterou je pokrok vaší technologie, a která bude nakonec stejně použita za účelem války, tedy k nekalým účelům. Nyní se zdá nepochybné, že jen minimum lidí má nějaké znalosti o těchto projektech, které jsem ti vysvětlila, a které jsou přísně tajné. Jak jsem řekla, další stav hmoty v pořadí základních stavů, je jednoduše nejvyšší stav, ale to je jen částečně správné. Pokud nemůžete tyto síly ovládat, pak je lépe se o to ani nepokoušet. Ale tvůj druh byl vždy tak naivní, že si od nepaměti zahrával se silami, které jste nepochopili. Proč by se to mělo někdy změnit?

Kas sa mäletad vase fusiooni asju? Täpse nurga all indutseeritud kiirgusvälja kõikumisel vask reageerib teiste elementidega. (Cold Fusion of Matter) Hmota je jen iluzí, její částice a indukované pole se v oblasti vlivu navzájem překrývají, hlavní efekt tohoto procesu by se měl podle předpokladů projevit, jako bipolární znak. Výsledné spojení hmoty a pole by tedy nemělo být stabilní jako normální stav hmoty a je nevhodné pro další účely. V důsledku toho, že celé pole je posunuto k vyššímu stavu skupenství plazmy, celé spektrum hmoty je tímto násilným přechodem posunuto k opačnému pólu. Toto není ve skutečnosti silové pole, ale podobá se to poměrně úzce gravitačnímu posunu. Toto posunutí způsobí „naklopení“ působení bipolární síly, která již nyní neproudí dovnitř silového pole, nýbrž proudí částečně na jeho okraj. Výsledkem je rozvrstvené silové pole, které lze velmi obtížně modulovat určitým technickým způsobem, ve vztahu k jeho vlastní charakteristice.

Může to také vést k většímu počtu funkcí, například prováděných velkými létajícími objekty, které se mohou vznášet a manévrovat. Pole může také vykonávat maskovací funkci v oblasti elektromagnetického záření, stejně jako manipulaci časové posloupnosti událostí, ale skutečně jen ve velmi omezené míře a další podobné věci. Jsi obeznámen s vaším „efektem kvantového tunelu“? Za pomoci určitých charakteristik těchto polí, kdy frekvence a vzdálenost od zdroje jsou dostatečně vysoké, je možné dosáhnout i zrušení kmitů ve skutečné hmotě. Bohužel, celá tato věc, kterou jsem ti vysvětlila, za pomocí vašich slov, se zdá být poněkud nedokonalá, jak se obávám. Zní to dosti zvláštně a nepochopitelně, ale možná, že toto jednoduché vysvětlení ti bude k užitku, pokud to pochopíš. Možná, že taky ne.

Küsimus: Kas teil on teaduslik põhjendus üleloomulike võimete kohta, näiteks teie võime kontrollida mõtlemist?

Odpověď: Ano. Za účelem vysvětlení, musíš nejprve uznat fyzickou realitu sféry vlivu. Pokusím se to vysvětlit. Budeš se muset mentálně oprostit od iluze, že to, co vidíš, je skutečná podstata vesmíru. To je v nejlepším případě, jen povrchní pohled. Představ si, že všechny předměty zde: jako ty, tato tabulka, tužka, toto technické zařízení, tento papír, ve skutečnosti neexistují, ale že jsou spíše jen výsledkem kmitání silových polí a koncentrací energie. Vše, bez ohledu na to, že to vidíš, každý tvor, každá planeta a hvězda v tomto vesmíru, má „informačně-energetický ekvivalent“ ve sféře vlivu, která se nachází v základním kosmickém poli, na obecné úrovni věcí. (Sheldrake'i morfogeenne väli) Kuid pole ainult ühte taset, vaid palju.

Viimasel korral mainisin ma, et kõrgelt arenenud liigid, mis suudavad muutuda tasemele, on midagi muud kui ruumimullide muutused, sest mullid on kõikidel tasanditel osa. Kas sa saad aru? Mõõdud, teatades neile on osa tegelikust ruumi või mullid "vahud" nad on seega osa ühest tase, mis on kihi mõjupiirkonnas, samas mõjupiirkonnas füüsilisele mõõde on praktiliselt lõpmatu. See koosneb arvukatest energiaandmete andmeväljadest ja üldistest tasanditest. Mõjusfääris pole nulltaset, kõik on ühesugused, kuid nad on eraldatud nende energiaga. Nüüd märkasin, et ma segasin sind. Ma arvan, et peaksin selle seletusega lõpetama.

Küsimus: Ei, palun jätkake. Kuidas spetsiaalselt on loodud üleloomulikud võimud?

Odpověď: Dobře, zkusme tedy něco jednoduššího. Opět platí, že to není úplně přesné, ale začněme takto: Hmatatelný svět, se z tohoto pohledu odráží ve sféře vlivu jako pole s odlišnými vrstvami. Tyto vrstvy obsahují informace, jako například o základní struktuře hmoty neboli frekvenci strun, zde je také uložena informace, vyplývající ze vzniku hmoty. Jsi obeznámen s lidským pojmem morfogenetických polí? Jedna část vrstvy by mohla být takto popsána. Je tu však ještě další mezivrstva, pro kterou bohužel nemá lidstvo výraz, protože tato teorie není obsažena v lidském poznání. Říkejme jí „para-vrstva“, která je zodpovědná hlavně za vše, čemu říkáte PSI a nadpřirozeno, a která leží mimo hranice vaší primitivní vědy. Tato para-vrstva leží mezi vrstvou hmoty a morfogenetickou vrstvou pole, ve sféře jejího vlivu. Může se aktivně spojovat s oběma. Vaše tělo, například, je zrcadlením pole v rovině prostoru. To ale neznamená, že zde také neexistují svaly, krev, kosti, ve formě hmotných řetězců nebo atomů, ale nejen to.

Existence čehokoli je vždy duální. Některé vrstvy pole obsahují základní informace o pevných látkách vašeho těla a jejich frekvenci, zatímco ostatní vrstvy obsahují informace o vašem duchu, vašem vědomí nebo řečeno z náboženského pohledu, o vaší duši. Vědomí je v tomto případě jednoduchá energetická matrice, rozdělená do různých vrstev, podle jejich sfér vlivu, nic více a nic méně. Skutečné vědomí může také existovat na straně hmoty, ale pouze ve formě postplazmatické (pátá forma hmoty). S potřebnou znalostí fyziky a odpovídající technologií, může být vědomí, neboli jeho matrice, čili duše, odděleno od oblasti svého působení ve hmotě. Ta pak může, navzdory tomu oddělení, po určitou dobu i nadále existovat soběstačným způsobem. To má podivný okultní název „ukradená duše“. Ale především, mluvíme tady o vědě, ne o magických nebo temných silách.

(Poznámka Oleho K.: „Ukradená duše“ byla uvedena v jednom z radikálních, nábožensky motivovaných názorů, v souvislosti s plazí rasou.)

Aga tagasi oma küsimuse: Creatures võimsam vaimsed võimed võib olla otsene mõju para-kiht, abiga oma teadvuse. See kiht on siis ei ole kättesaadav ainult isikutele, vaid pigem osa üldinfo kiht, võid helistada see proosaline mõttes sotsiaalse hing, mis on ühendatud kõik elus ja eluta asi ja kõik teadvuse, mis on olemas sellel tasemel. Bioloogiline põhjustab nende võimete küljel mass, muide, see on ajuripats, mis alati tekitab sageduse aktiivse kontrolli mõju. Isegi inimestel võib teoreetiliselt olla see võime, aga olete selles küsimuses tugevalt blokeeritud. Nagu ma juba ütlesin, saab para-kiht suhelda nii meeles kui ka asjas.

Näiteks kui ma otsustaksin taas oma vaimseid jõude selle pliiatsi liigutamiseks, siis kujutlen ettekujutus minu arvates, kuidas mu teadvus laieneb sellele pliiatsile plasmataseme kujul. Minu mõjuvõimu ulatuses tekitab see ka para-kihi automaatne käitumine suhelda pliiatsi massiga. Kuna para-kiht ei piirdu ainult kehaga, pole seal pliiatsi juures mingit probleemi, mida ma võin seda ekslikult teha, olenemata sellest, kuidas ma liigutan oma keha. Siin on postplasmaatiline väli, teisel pool para-kiht. Mul on pliiatsi üle kontrolli ja suhtlus viiakse pliiatsi massi niivõrd, kui suudan muuta selle liikumist.

(Märkus Ole K .: Ma kinnitan, et eespool pliiats sel hetkel, äkki hüppas õhku kõrgus 20 cm ja siis langes tagasi laua pinnale. Heli on selgelt kuulda salvestamise lint. Keegi nähtavalt puudutanud see pen.)

Küsimus: see on põnev. Milliseid paranormaalseid tegevusi saab kontrollida?

Vastus: igat liiki. Kõik, mida te nimetate paranormaalseks. Nagu ma ütlesin, on see spetsiaalne kiht peidetud massi- ja morfogeneetiliste infokihtide vahelise mõjuvõimu ja võib reageerida mõlemale poolele. See tähendab, et see võib puutuda kokku tahke ainega, samuti vaimse teabega, mida on võimalik saavutada üldiselt telekineesi ja telepaatiaga.

Imendumise seos teise teadvusega on üldiselt kontrollist eraldiseisv, alates mõjust ainele lihtne, kuna erinevad teadvuse valdkonnad toimivad erinevatel sagedustel. Tema teadvus, mida ta kiirgab, või teadlikkus, mida ta kuulab, tuleb kõigepealt täpselt kohandada üksteise sagedusele, kui ükski lähenemine on võimalik. Enamike olendite liigid suudavad ka välistada välisriigi lähenemisviisi, kuid inimesed seda ei tee. Lisan, et seda, mida tugevam on liikide paranormaalne võime, seda lihtsam on kohanemine ja lähenemine.

Meie enda võimed ei ole nii tugevalt arenenud, sest peame esmalt õppima tegutsema kummalisel meelel, et oma mimikrit kasutada, näiteks on teie sisse- ja väljalülitiga kamuflaažiga üsna lihtne kasutada. Mõned neist võimetest on osaliselt päritud; Ema ja laps on minu liigid täpselt ühtlustatud elu esimestel kuudel, osaliselt munarakkudes ja raseduse ajal, kui nad telepateerivad.

Abychom mohli působit na lidi, potřebujeme určité množství času na cvičení, navzdory vaší jednoduché struktuře. Proto je například zakázáno dospělým jedincům mého druhu před „věkem osvícení“, vycházet k povrchu Země. V případě, že nejsou plně vyvinuty naše schopnosti, nebezpečí objevení vámi by bylo příliš velké. Mimochodem, samozřejmě existuje celá tajná věda o skutečných možnostech, které mohou dát jedinci tyto schopnosti, ale o tom já opravdu nic přesného nevím.

Kdykoliv má být ovlivněna cizí mysl, jsou zde některé obecně platné kroky, které jsou stanoveny pro pohyb mezi jinými mimozemskými druhy. Za prvé a především, je to vjem cizí vibrace, obecně to, co se automaticky děje v mozku, pro jedno pole vibrací a pro ostatní kvazi-elektrické mozkové vlny v běžném prostoru, který zaujímá hmota. To není zvláště obtížné. Pak člověk prostě sonduje vědomí druhého v post-plazmatickém stavu, jestli sféra vlivu reaguje a je tam spojení. Nyní je možné přečíst informace z prvního vědomí a zaznamenat požadované informace ve druhém vědomí správným způsobem. Minule jsi se ptal, zda lidé mají možnost ochránit sami sebe proti tomuto vlivu a říkala jsem ti, že jen s bdělou a soustředěnou myslí máte jakousi šanci to vydržet. V tomto stavu se vibrace mysli mění velmi náhle a přístup se stává složitějším; přesněji řečeno, může to způsobit bolestivý zpětný ráz. Kdykoliv zavřeš oči, pak se pole vnímání stane „plochým“ a cizí přístup do mysli je bez omezení okamžitě možný. Pokud jde o vaše šance proti rozvinutějším druhům, nemáte vůbec žádné. Jsou schopni upravit své vibrace rychleji, než vy je můžete změnit. Mohla bych to dokonce demonstrovat na vás, ale minule jsi byl opravdu zděšený a zmatený, takže prostě zůstaneme pouze u teorie.

See seletus ilmselt kõlab nagu te ütlete midagi esoteerilist või varjatud või maagilist. Selle põhjuseks on just see, et teil puudub põhiline arusaam, ei tea te põhjuseid ja tagajärgi. Kõik paranormaalsed nähtused on puhtalt loodusliku päritolu. Ükski neist ei ole seotud üleloomulike võimetega. Me kasvame sellistes teadmistes, me teame, kuidas inimene kasutab neid võimeid ja kust nad tulevad. Me teame teooriat ja praktikat. Mitte sina! Sellepärast te ei saa aru, mis toimub teie maailmas, kui näete mündi ainult ühte külge, mitte teist.

Kõik, mis on paranormaalne, on kahesugune ja eksisteerib asjas ruumis, olenemata sellest, milline on mõjuala. Selle selgitamiseks saab seda ainult selgitada, nõustudes viimaste teadmistega, et mõjufäär on kõike alus. Mul oleks hea meel lõpetada need teaduslikud küsimused, sest te ei saa vastuseid mõista. Veelgi enam, me kaotame sellega väärtusliku aja.

Lacerta: maagilises elus elav jumalik olend

Rohkem seeriaid

Üks kommentaarLacerta - allmaailmas elav indekstav olend - 10. osaliselt"

 • Looper Ta kirjutas:

  Just see osa on nõrgem, selgitus ei ole arusaadav, aga ma olen päris kindel, et see võib seletada arusaadavalt, teiselt poolt, me mõistame, et LACENTA ei lase meid. Inimesed peavad neile olema.

  Kaks inimkeelte tõlget suurenevad.
  JA KASUTATUD KASUTAJAD VASTAVAD KASUTAJATELE.
  Seega on raske transportija.

  NO MISKI - õpetajad koolides, eriti kõrge, VÕTTA suur raha, et ei saa aru midagi, kuid kuju mõista kõiki.
  LACENTA TÖÖTAB TASUTA.

Kommentaari kirjutamiseks