Mis on ISSN?

Tšehhi riiklik keskus ISSN on üks 89i riiklikest keskustest, mis koosnevad ISSN võrk. ISSN (Rahvusvaheline standardseeria number) on kaheksakohaline arvkood, mis unikaalselt identifitseerib perioodikaväljaannete nimed ja muud niinimetatud jätkuvad allikad, mis on avaldatud kõikjal maailmas. ISSN-i kirjed salvestatakse võrdlusandmebaasi - rahvusvaheline ISSN-register.

Mis on ISSN?

  • ISSNi saate kasutada professionaalsete ajakirjade hinnapakkumistes.
  • ISSN-i kasutatakse arvuti töötlemise, otsimise ja andmete edastamise vajaduse identifikaatorina.
  • ISSN-id kasutavad raamatukogusid, et identifitseerida ja tellida ajakirju, ristamatuse teenuseid ja ametiühingute katalooge.
  • ISSN on dokumentide tõhusaks elektrooniliseks edastamiseks oluline element.
  • ISSNi saab genereerida vöötkood GTIN 13 ajakirjade levitamiseks.

Mis ISSN on eraldatud Suenee Universe

Tšehhi riiklikul ISSN-il on nimetatud veebisaitidele määratud number ISSN 2570-4834.